Credo Sverige kallar våra medlemmar till årsmöte i Stockholm den 11:e November. Mer info kommer i Credobrevet och på facebook. Vid frågor vänd er till styrelsen.

starta_credogrupp
hitta_credogrupp
resurs_credogrupp

VAD HÄNDER I CREDO?


Skärmavbild 2016-05-04 kl. 11.54.46

:: FÖLJ OSS på FB. Studentföreningar och skolgrupper lägger själva ut intressanta inlägg som speglar den vardag de lever i och hur de på olika sätt sprider glädjens budskap om Jesus Kristus på skolor & universitet runt om i vårt land ::

Snart börjar en ny termin på skolan eller universitetet!
Då vill vi komma ihåg att vi har både världens bästa vän, Jesus, och världens bästa hemliga vapen - bön.
¨
Och vår frimodiga tro på Gud är denna: om vi ber honom om något efter hans vilja, så hör han oss. (1 Joh 5:14)
¨
Hur vill Jesus förvandla din skola, ditt universitet?
...

View on Facebook

KALENDARIUM


arsmote2017

ifes_logo_square-2016-web

IFES – International Fellowship of Evangelical Students

IFES bildades 1947 för att etablera en nationell studentrörelse i varje land i världen: ett inhemskt, kulturellt relevant vittnesbörd om Kristus, understött av den lokala kyrkan. Credo anslöt 1948 och vi är sedan dess del av IFES arbete som omfattar studentrörelser och pionjärarbete i nästan alla världens länder.

Vart fjärde år samlas delegater till IFES World Assembly – en försmak av himlen med så många folk och språk samlade. I Europa åker studenter från Sverige och andra länder regelbundet på konferenser och ledarträning.

”Changing
the World,
one student
at a time”