Credo Sverige kallar våra medlemmar till årsmöte i Stockholm den 11:e November. Mer info kommer i Credobrevet och på facebook. Vid frågor vänd er till styrelsen.

starta_credogrupp
hitta_credogrupp
resurs_credogrupp

VAD HÄNDER I CREDO?


Skärmavbild 2016-05-04 kl. 11.54.46

:: FÖLJ OSS på FB. Studentföreningar och skolgrupper lägger själva ut intressanta inlägg som speglar den vardag de lever i och hur de på olika sätt sprider glädjens budskap om Jesus Kristus på skolor & universitet runt om i vårt land ::

Kolla in alla studenter världen över som firar World Student Day tillsammans med oss idag! ...

IFES World Student Day 2017

oktober 19, 2017, 12:50e m - oktober 21, 2017, 1:00e m

World Student Day is an annual day that unites our global movement – students, staff, and supporters – to celebrate all that God is doing through IFES, and to pray for one another and the needs and opportunities for the coming year.Join us to pray for students from every nation on Friday 20 October 2017! >>> www.ifeswsd.org <<< --- El Día Mundial del Estudiante es un encuentro anual que une a todo nuestro movimiento global (estudiantes, obreros y personas que apoyan a IFES) para celebrar todo lo que Dios está haciendo por medio de IFES y para orar los unos por los otros y por las necesidades y las oportunidades del año siguiente.¡Unirán a nosotros en oración por los estudiantes de cada una de las naciones del mundo viernes 20 octubre 2017! >>> www.ifesdme.org <<< --- La Journée mondiale de l’étudiant est un événement annuel qui réunit notre mouvement international (étudiants, membres du personnel et partenaires) pour célébrer tout ce que Dieu fait à travers l’IFES et prier les uns pour les autres et pour les besoins et opportunités de l’année à venir.Joignez-vous à nous pour prier pour les étudiants du monde entier le vendredi 20 octobre 2017 ! >>> www.ifesjme.org <<<

View on Facebook

KALENDARIUM


arsmote2017

ifes_logo_square-2016-web

IFES – International Fellowship of Evangelical Students

IFES bildades 1947 för att etablera en nationell studentrörelse i varje land i världen: ett inhemskt, kulturellt relevant vittnesbörd om Kristus, understött av den lokala kyrkan. Credo anslöt 1948 och vi är sedan dess del av IFES arbete som omfattar studentrörelser och pionjärarbete i nästan alla världens länder.

Vart fjärde år samlas delegater till IFES World Assembly – en försmak av himlen med så många folk och språk samlade. I Europa åker studenter från Sverige och andra länder regelbundet på konferenser och ledarträning.

”Changing
the World,
one student
at a time”