LECTIO DIVINA

Lectio Divina är en personlig metod med inlevelse som grund som kan användas både enskilt och i grupper. Metoden är indelad i följande steg: 1. LECTIO (LÄSNING) Läsa: - se texten bortom mina reaktioner. Vad står det i texten? Leta…

Read More

MANUSKRIPTMETODEN

BAKGRUND Metoden utvecklades i IVF (Credos systerrörelse i USA) i samband med deras jättekonferens Urbana. Används i både i smågrupper ñ och i storgrupp. Man har också bibelstudieläger där man går igenom evangelierna med manuskriptmetoden. Ibland har man satsat på…

Read More

SPEGLA LIVET

Läs en bibeltext av lagom längd. 1. SPEGLA LIVET (15 MINUTER) Bed och läs sedan texten högt. Försök att komma på situationer och personer som påminner om det texten talar om. Berätta om era erfarenheter för varandra. 2. SAMTALA OM…

Read More

VÄSTERÅSMETODEN

1. Texten läses gemensamt 2. Under enskild läsning tar man hjälp av att sätta ett frågetecken för de ord elle sammanhang som är svåra att förstå att rita ett ljus vid de ord som hjälper att förstå något bättre att…

Read More

LJUSET

Läs texten och fundera på dess innehåll utifrån följande nyckelord. Nyckelordens första bokstav bildar ordet “ljuset” vilket hjälper dig att memorera metoden! L J U S E T: L-öfte J-esus (Fader, Son, Ande) U-ppmaning S-ynd E-xempel T-illämpning   © Credo…

Read More

RELATIONSMETODEN

Läs en lagom lång Bibeltext i grupp eller enskilt och fundera på följande frågor: Vad säger texten om min relation till Gud? Vad säger texten om min relation till min medmänniska? Vad säger texten om min relation till mig själv?…

Read More

SE – BEDÖMA – HANDLA

BAKGRUND Denna metod har fördelen att tydligt börja i den givna livssituationen för att ställa frågan på vilket sätt Gud hjälper och leder där. Bibelstudiets mening är inte först och främst kunskaper om en historisk situation eller geografiska upplysningar om…

Read More

TEMASTUDIER

Välj en frågeställning till ett textavsnitt, ett par texter, kapitel, bibelbok eller del av bibelbok. T ex Vad säger texten om tro? Om Guds karaktär? Om livets mening? Om barn? Om relationer? Läs sedan texten med denna fråga som glasögon.…

Read More

TIDNINGSFRÅGOR

Läs en lagom lång Bibeltext i grupp eller enskilt och ställ enkla frågor till texten: Vad? - Vad händer? Vem? - Vem/vilka är inblandade? Var? - Var inträffar detta? När? - När händer detta? Hur? - Hur blev det så här? Enkla frågor som dessa…

Read More
  • 1
  • 2