kallade_headerv2

84 600 TIMMAR...


84 600 timmar. Så många timmar kan du komma att arbeta i ditt liv om du jobbar heltid mellan att du är 20 och 65 år gammal. Spelar det någon roll vad du gör med de timmarna? I Kolosserbrevet (3:17, 23) står det ”Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom….. Vad ni än gör, gör det av hjärtat, som för Herren och inte för människor.” Men vad innebär det för våra arbetsliv?

Tillsammans med varandra vill vi i Credo Kallade få en djupare förståelse för vad det innebär att följa Jesus på våra arbetsplatser och samtidigt utrustas till att följa honom. Vi tror att det finns mycket att lära av varandra, men också av dem som gått före oss.

Vi arbetar tillsammans med Gud och räknar med honom i våra arbeten. Det skänker oss en vila i arbetet.

Vi vill att Credo Kallade ska vara en plats av nåd, dit vi kan komma med våra frågor, svagheter, brottningskamper, rädslor och misstag. Det är inte en plats för att imponera.

Credo Kallade är en plats där vi tar av oss en identitet som grundar sig i våra utbildningar eller yrken. Vi är Guds barn (Rom 8:15-16) vilket befriar oss från rädsla och konkurrens. Vi är också ett heligt prästerskap (1 Pet 2:9) som med våra liv tillber Gud (Rom 12:1).

Vi drömmer också om att Credo Kallade ska vara en plats där vi förvandlas genom bönen och i mötet med honom som har kallat oss. För att i sin tur förvandla våra arbetsplatser och vårt samhälle.

Vi ser att det finns mycket som är fel i den här världen, men efter Guds löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. (2 Pet 3:13) Iklädda Kristus och med den helige Andes kraft vill vi redan nu vara redskap för en bättre värld.Tack vare samtalen på våra frukostar försöker vi hjälpas åt att även efter studierna hitta en balans eller koppling mellan att följa kraven från vår omvärld och vår egen övertygelse – det vi tror på. Frukostträffarna är mitt i prick, dels för att jag får träffa fina vänner och dels för att vi gemensamt diskuterar hur vi kan göra för att hålla fast vid vår kärna i denna förändring. Eftersom vi delar samma profession delar vi ofta liknande erfarenheter och ett liknande språk, de flesta av de nödvändiga förutsättningarna för ett givande nätverk är med andra ord redan där, resten är upp till dig.

/David, Credo Kallade Stockholm


blivandementor

facebook_promo2

Hur kan du bli en del av Credo Kallade?


Starta en Kallade-gemenskap!

En Kallade-gemenskap är en grupp som träffas för att uppmuntra och hjälpa varandra i kallelsen att följa Jesus på sina arbetsplatser, till exempel över en lunch eller middag några gånger om året. Från Credos håll vill vi gärna hjälpa er på bästa möjliga sätt med material och tips på hur ni kan gå tillväga men det är viktigt att ni utformar gruppen efter era egna behov. En Kallade-gemenskap kan du till exempel starta i din församling eller utifrån en Credogemenskap du haft tidigare.

En Kallade-gemenskap kan bli extra utvecklande om medlemmarna i gruppen arbetar inom samma yrkesområde. Det kan vara svårt att hitta tillräckligt många inom samma yrkesområde i en stad och därför vill vi gärna hjälpa till att koppla samman personer från olika delar av landet. Ni får själva bestämma om ni vill träffas via era skärmar eller live.


Få en kristen, yrkesverksam mentor!

Vi vill hjälpa dig att hitta en kristen mentor med ett yrke liknande ditt.


Du som tidigare varit student i en lokal Credo-grupp har mycket att tillföra!

Exempel på vad du kan göra är att själv bli mentor till någon av våra studentledare eller studenter, hålla i en lunchföreläsning på Campus utifrån din yrkesroll i samarbete med den lokala Credogruppen, låna ut en bil inför ett event eller laga mat.

Du kan också ha möjlighet att bidra till Credos nationella utifrån din kompetens.


Bli internationell!

Inom IFES, Credos internationella samarbetspartner finns möjligheter att delta i konferenser eller grupper tillsammans med andra unga professionella från hela Europa. Lär mer här.

http://www.graduateimpact.orgVill du bli mentor för en nyutexaminerad student?

En viktig pusselbit är för Credo Kallade är att samtala med och lära oss av kristna inom de professioner som vi själva valt. Vi söker därför dig som är kristen, som har arbetat i minst några år och är villig att investera en del av din tid in i en eller flera yngre människors liv. Vi samlar studenter inom många olika områden, jurister, psykologer, lärare, ekonomer, musiker, ingenjörer med mera och vi tror att den erfarenhet du har kan vara värdefull för oss.

Du behöver inte ha alla svar eller vara en utbildad mentor. Vi vill ge dig de bästa förutsättningarna för att både du och den du leder ska lära er nya saker om våra professioner.

Vi ser olika förutsättningar för samarbete, antingen genom ett personligt mentorskap eller genom att en mentor träffar en grupp studenter eller unga professionella.

Hör av dig till kallade@credosverige.se för att veta mer


Signa upp dig till Credos nätverk för unga professionella: