LECTIO DIVINA

Post Series: Bibelstudiemetoder

Lectio Divina är en personlig metod med inlevelse som grund som kan användas både enskilt och i grupper. Metoden är indelad i följande steg:

1. LECTIO (LÄSNING)
Läsa: – se texten bortom mina reaktioner.
Vad står det i texten?
Leta efter: Upprepningar, samband, kontraster?
Fråga: När? Var? Vem? Hur?
Var finns Kristus, hur ser jag Kristus, hur uttrycks relationen till honom?

2. MEDITATIO (REFLEKTION)
Sätta in sig själv.
Vad betyder detta för mig, vad är angeläget för mig?
Någon vers, något ord som betyder något för mig?
Skriv eventuellt ner tankar.
Lär något ur texten utantill för att kunna bära med sig.

3. ORATIO (BÖN)
Bedjandet.
Jag får tala till Gud som talat till mig, vända tankarna jag får till bön.
Bekännelse, förbön, tack och lovprisning.

4. CONTEMPLATIO (KONTEMPLATION)
Varandet hos Gud utan ord.
Den inre tillbedjan.

5. ACTIO (HANDLING)
Delandet (om man gör detta i grupp)
Handling kan behöva växa fram under längre tid…
…men behöver blir en konsekvens av min tro.
konkretisera och skriv ner
© Credo 2014