LJUSET

Post Series: Bibelstudiemetoder

Läs texten och fundera på dess innehåll utifrån följande nyckelord. Nyckelordens första bokstav bildar ordet “ljuset” vilket hjälper dig att memorera metoden!

L J U S E T:
L-öfte
J-esus (Fader, Son, Ande)
U-ppmaning
S-ynd
E-xempel
T-illämpning

 

© Credo 2014