SPEGLA LIVET

Post Series: Bibelstudiemetoder

Läs en bibeltext av lagom längd.

1. SPEGLA LIVET (15 MINUTER)
Bed och läs sedan texten högt.
Försök att komma på situationer och personer som påminner om det texten talar om.
Berätta om era erfarenheter för varandra.

2. SAMTALA OM TEXTEN (30 MIN)
Hitta ett gemensamt tema i texten.
Upptäck vad texten säger
Ställ frågor till texten.
Besvara frågorna.

3. FÖRDJUPA LIVET (15 MIN)
Hitta områden som ni vill förändra i era liv, i ert sammanhang, i samhället.
Bestäm dig för vad du/ni vill göra för att fördjupa livet inom detta område.
Vad vill jag göra? Vad kan vi som grupp göra?

4. BE FÖR VARANDRA OCH DE BESLUT NI FATTAT (15-30 MINUTER)
© Credo 2014