beforcredo

getillcredo

Var med och be för våra skol- och studentgrupper, både de som finns och att nya ska startas upp runt om i Sverige. Be också för Credos anställda och styrelse.

BÖNEKALENDER 17-18
Credos bönekalender för läsåret 17/18 finns att ladda ner här pdf_symbol

Ett tips är att skriva ut den och ha med sig i Bibeln eller kalendern!

MÅNADSGIVANDE

ENGÅNGSGÅVA

Tar ni upp kollekt till Credos arbete i din församling?

Här kan du ladda ner kollektcirkulär

Ett sätt att ge till Credo är att skriva testamente. Man har möjlighet och rätt att testamentera till vem man vill. Ens arvingar har dock alltid rätt att ärva hälften av kvarlåtenskapen. Det är naturligt att kvarlåtenskapen går i första hand till familjen men saknar man arvingar tillfaller ens tillgångar Allmänna arvsfonden. Man kanske också vill ge en del till Credo. En del tillgångar kan vara svåra att ge under sin livstid. Det kan röra sig om egendomar som huset man bor i, mark med mera. En bra sak att känna till är att Credo är befriad från reavinstskatt vid ev försäljning av kvarlåtenskap. För att allt ska bli rätt formulerat i testamentet är det bra att kontakta en jurist.

Kontakta gärna Kristian Hartman om du vill veta mera på tel 070-326 48 81.

Skänk din aktieutdelning skattefritt. Om du skänker din aktieutdelning till Credo så dras ingen skatt.
Det innebär att en hundralapp som du skänker efter skatt, motsvarar 143 kronor innan skatt.
Anmäl detta innan bolagsstämman, blankett finns härpdf_symbol

Mer information med frågor och svar finns här .

MINNESGÅVA

Du kan ge en gåva till Credo till minne av någon älskad.
Skicka ett mejl till andrea.keller@credosverige.se och meddela i vems namn du vill ge en gåva.

Credo skickar ett minneskort i ditt namn  så snart vi har fått din gåva.

GÅVOKORT

Vill du ge andra möjligheten att ge en gåva till Credo med anledning av din bemärkelsedag?
Skicka ett mejl till andrea.keller@credosverige.se och meddela oss.
Credo skickar ett gåvokort till dig så snart gåvorna har kommit in till Credo.

Vill du ge en gåva till Credo till någon i present?
Skicka ett mejl till andrea.keller@credosverige.se och berätta vem du vill gratulera.
Credo skickar ett gåvokort till denne så snart vi har fått din gåva.