styrelse2016

Ledamöter i styrelsen efter kategori och
mandatperiod (går ut vid årsmötet angivet år)

STUDENTER
– 2018 Jens Rosenkvist
– 2017 Hulda Landgren

SKOLUNGDOMAR
– 2018 Anna Lundström
– vakant (Emil Rådberg slutat)

ÖVRIGA
-2019 Bi Gudmundsson
-2019 Fredrik Woods
-2017 Torkel Lindahl
-2017 Erik Wiberg
-2018 Anders Rönnblom
-2018 Ingemar Hjort

STÄNDIGT ADJUNGERADE
Kristian Hartman

Vill du komma i kontakt med styrelsen? 
Ordförande Ingemar Hjort på 0768-074857 och ingemar89@gmail.com