Ledamöter
Bi Gudmundsson
Fredrik Woods (ej med på bild)
Anders Rönnblom
Ingemar Hjort
Anna Lundström
Erik Karlsson

Ständigt adjungerad (GS)
Kristian Hartman

Vill du komma i kontakt med styrelsen? 
Ordförande Ingemar Hjort ingemar89@gmail.com

Vice ordförande Anders Rönnblom aronnblom@hotmail.com