Ledamöter i styrelsen efter kategori och
mandatperiod (går ut vid årsmötet angivet år)

-2019 Bi Gudmundsson
-2019 Fredrik Woods (ej med på bild)
-2017 Torkel Lindahl
-2017 Erik Wiberg
-2018 Anders Rönnblom
-2018 Ingemar Hjort

STUDENTER
– 2018 Jens Rosenkvist (ej med på bild)
– 2017 Hulda Landgren

SKOLUNGDOMAR
– 2018 Anna Lundström
– 2019 Ebba Petersson (ej med på bild)

STÄNDIGT ADJUNGERADE
Kristian Hartman

Vill du komma i kontakt med styrelsen? 
Ordförande Ingemar Hjort på 0768-074857 och ingemar89@gmail.com