credo_sand_ihalig

TEAMARE

”Mitt år som temare var ett år där jag fick fyllas av Kristus till att bli en lärjunge som gör lärjungar. Det var stort att få vara med och inspirera kristna ungdomar till att brinna för att sprida Jesus på sina skolor! Sedan gillade jag verkligen att få teama i just Credo därför att Credo verkligen står för vad de tror på. Att teama i Credo är något som jag av hela hjärtat kan rekommendera andra att göra! ”


// Oscar Oders, team Väst 2010-2011.

TEAMARE I CREDO

Gör något meningsfullt kommande läsår! 

Är du en av våra nya teamare? 
Inför varje nytt läsår söker vi i Credo personer som vill vara med och göra skillnad för Jesus i något av våra tre skolteam. Som teamare i Credo är du med i arbetet att nå ut med evangeliet till skolungdomar i Sverige samtidigt som du lär dig nya saker, utvecklas som person och växer som lärjunge. Du arbetar också nära en engagerad mentor som ser och coachar just dig!

Gör skillnad för Jesus i en unik miljö  
Alla ungdomar går inte regelbundet till kyrkan men de allra flesta går i skolan. Genom Credos kristna skolgrupper får unga människor som kanske är helt utan koppling till en kyrka möjlighet att höra om och lära känna Jesus mitt i sin vardag på skolan!

Som teamare i Credo är du med och uppmuntrar Credos skolgrupper i deras längtan att följa Jesus i skolvärlden.

Utvecklas som person och väx som lärjunge 
Som teamare i Credo får du möjlighet att testa på och växa i många olika saker. Du får b.la öva dig på och växa i att hålla andakter, berätta om och förklara din tro, leda bibelstudier och organisera olika satsningar på skolor.

Som teamare i Credo får du möjlighet att testa på och växa i många olika saker. Du får bl.a. öva dig på och växa i att hålla andakter, berätta om och förklara din tro, leda bibelstudier och organisera olika satsningar på skolor.

Som skolteamare i Credo jobbar du i team nära en engagerad mentor som handleder dig och hjälper dig att växa genom lärjungaträning, bibelstudier, bön, stöd i förberedelser och genomförande, feedback och personliga samtal.

Under året deltar du som teamare dessutom i 5 utbildningsveckor där undervisningen är inriktad på att leda dig närmare Jesus, utrusta dig som ledare, ge goda redskap för uppgiften som teamare samt förmedla verktyg till ett lärjungaskap som håller genom hela livet. Under utbildningsveckorna ges mycket tid för gemenskap och dessa veckor är tillfällen där du har möjlighet att lära känna personerna i de andra teamen bättre.

En vanlig vecka 
En viktig del under en vanlig vecka är att du får pröva på nya saker, ta del av undervisning och coachas av en handledare som investerar tid i just dig och din tjänst. En annan viktig del är att du får möjlighet att ge ut och investera in i skolgrupperna, stötta skolgruppsledarna och på olika sätt möta ungdomar (kristna och icke kristna) i skolvärlden. Att stötta skolungdomarna i Credo-grupperna i att följa Jesus och dela evangeliet på sina skolor kommer vara den centrala delen av ditt uppdrag som teamare. Under teamåret kommer du dessutom att få besöka andra sammanhang och berätta om Credos arbete, vara med på läger och även arbeta pionjärt med att starta upp helt nya skolgrupper!

PRAKTISKT

Team på 3 platser i landet 

  • Team NorrOst med bas i Stockholm
  • Team Väst med bas i Göteborg
  • Team Syd med bas i Lund

Ekonomi
Som teamare i Credo är du del av en ledarutbildning knuten till Glimåkra folkhögskola och får studiemedel från CSN. Detta påverkar inte antalet terminer med studiemedel vid högskola eller universitet.

Mer information om studiemedel får du genom Glimåkra folkhögskola eller direkt från CSN.
Glimåkra: Glimåkra Folkhögskolas hemsida
CSN: http://www.csn.se/kontakta-oss

Sök du också!
Skicka ett mail till kontakt@credosverige.se så tar vi kontakt med dig och skickar ansökningshandlingar. Eller fyll i formuläret nedan:


Har du frågor om att vara teamare på Credo? Hör gärna av dig till Andrea Keller på andrea.keller@credosverige.se eller 072-32 88 550.

Du kan också besöka utbildningen på Glimåkra Folkhögskolas hemsida.
Skicka din ansökan innan den 6 maj!