vanner_logoSAND

GE

Credos Vänner är med och bär Credos arbete ekonomiskt.

BE

Credos Vänner är med och bär Credo i sina böner.

TJÄNA

Credos Vänner tjänar praktiskt efter tid och förmåga.

SÄNDA

Credos Vänner är ambassadörer för Credos vision.

credoSvanner_svart

Syftet med Credos Vänner är att skapa en möjlighet för alla att engagera sig i vårt uppdrag utifrån fyra ledord: ge, be, tjäna och sända.

Alla missionsrörelser behöver givare, bedjare, tjänare och sändare för att fungera. Likaså behövs alla fyra delar i Credo för att vi ska kunna utföra det som är hjärtat i vårt missionsuppdrag: att göra Jesus känd på skolor och universitet i Sverige!

Som en av våra understödjare kommer du att få Credobrevet skickat till dig varje månad. Här finns berättelser från fältet, aktuella böneämnen och annan information som hjälper dig att bli en del av vårt uppdrag.

Välkommen till Credos Vänner!

Har du frågor om Credos Vänner? Kontakta gärna mig!

Andrea Keller
Samordnare för Credos Vänner
andrea.keller@credosverige.se
08 545 494 66

Vill du bli en del av Credos Vänner?

1) Du blir automatiskt Credovän genom att du ger via autogiro online:

 

 

2) Skriv ut och fyll i ett autogiromedgivande som du sedan postar till oss: 

 

 

3) Vill du hellre få en pappersblankett hemskickad så kan du fylla i ett formulär. 

Hej Credovän!

ARON BERGLUND

Varför ger du till Credos arbete?

För mig är Credo en viktig organisation som peppar och finns till för kristna ungdomar i den ibland svåra skolmiljön. Jag vill vara med och stötta det för att fler ska våga starta eller gå med i en kristen skolgrupp och få möta andra kristna i de, kanske viktigaste, åren i livet.

ANDERS RÖNNBLOM

Vad tror du det skulle göra för skillnad om fler personer bad för Credo?

När Paulus uppmanar till förbön (Ef 6:19-20) önskar han hitta de rätta orden i sitt vittnesbörd, men att även vinna ett frimodigt sätt. Både innehåll och form är således viktigt. Paulus är även mån om en öppen dörr för ordet (Kol 4:3) så det är uppenbart att en rörelse som betonar Ordet och ser det som en avgörande faktor för människors eviga väl, behöver bereda en väg för det genom uthållig bön.

GUNILLA DOTEVALL

Hur och varför har du engagerat dig ideellt i Credo?

Daniel Lyckander frågade om jag kunde ordna med mat på ett ungdomsläger för de kristna skolgrupperna i västra
Sverige. Jag hade tid och möjlighet just den helgen och dess-utom var lägret i min grannförsamling, nära mig. Så jag handlade och lagade maten för ungdomarna. Jätteroligt! Det arbete som Credo gör bland ungdomar i skol- och studentvärlden är så betydelsefullt, det förändrar människors liv.

JOHANNES LÄCKSTRÖM

Hur är du engagerad i att inspirera och möjliggöra för skolungdomar och studenter att vara missionärer där de är på sina skolor och universitet? 

Ända sedan jag blev för gammal för att vara deltagare på läger så har jag varit med som ledare på olika sätt, de senaste åren framförallt som talare. Jag har också varit inbjuden till olika credogrupper. I mitt arbete med ungdomar försöker jag uppmuntra dem att starta credogrupper och jag har bland annat bjudit in Anna Swahn att prata inför dem.