Credo ÄR

Skolungdomar och studenter,
FORMADE till gemenskaper,
FÖRVANDLADE av evangeliet,
till att FÖRÄNDRA skola & universitet, kyrka och samhälle.

Vi vill se Jesus Kristus FÖRHÄRLIGAD i skol- & studentvärlden!

korset

JESUS och korset i centrum

Vi vill följa Jesus i allt. Han är vår mästare och vi hans lärjungar. Vårt hopp är att Credo ska präglas av det liv han levde när han vandrade längs de sandiga vägarna i mellanöstern för 2000 år sedan. Ett liv som än idag fortsätter att utmana oss till att radikalt leva i självuppoffrande kärlek, mod och ödmjukhet. Att ge sitt liv för sina medmänniskor.

Joh. 14:6

Jesus svarade: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

bibelikon

Bibelförankning och bibelanvändning

Hela Bibeln är Guds inspirerade och tillförlitliga ord, den högsta och avgörande normen för människans tro och liv. Bibeln förstås utifrån sitt eget vittnesbörd om Jesus Kristus och hans frälsningsverk. Guds ord är verksamt: det avslöjar och dömer, befriar och upprättar, och skapar så en sann tro.

LÄS MER OM VÅR TEOLOGI

2 Tim. 3:16-17

Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv,  så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar.

larjungaskap

hållbart lärjungaskap på livets alla områden

Att vara en lärjunge är att följa Jesus var han än kallar en. Vi tror att han är fullt ut intresserad och passionerad för sin skapelse och har gett oss ett mandat att förvalta den. Det innebär också att det inte finns något område i livet där Gud står utanför och tittar passivt på. Att vara student oavsett inriktning är en stor möjlighet att bjuda in Gud i, när vi vågar ställa oss frågan; ”… men vilken slags lärare, ingenjör eller filosof vill han att jag ska vara? På vilket sätt kan jag spegla Guds rikes värderingar i mina studier eller mitt yrke?”

Jer. 29:7

Och sök den stads bästa dit jag för ert i fångenskap och be för den till Herren. När det går väl för den, går det också väl för er

evangeliikon

IVER ATT NÅ UT med evangeliet

Vi vill att Credo som rörelse ska präglas av en längtan och iver att dela med oss av de goda nyheterna som är Evangeliet om Jesus Kristus så som det har berättats för oss genom Bibeln. Vi tror att vi som kristna är kallade till att berätta om Guds kärlek för våra medmänniskor, inte att döma dem.

Matt. 9:37-38

…och han sade till sina lärjungar: ”Skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.

bonikon

Bön och tillbedjan som livshållning

Credo vill vara en rörelse som präglas av en passion till att be. När vi ber för varandra i våra skolgrupper och studentföreningar är det ett uttryck för omsorg och välvilja. Vi tror också att bön gör skillnad, att Gud på riktigt svarar oss och kommer till vår hjälp. Vi tror på att be för våra skolor & universitet, att välsigna dem och be om beskydd och välgång för dem. Vi tror också att vi är kallade till att själva bli en del av bönesvaret genom att leva ut det vi ber om.

Psaltaren 71:8

Min mun ska fyllas av ditt lov,
 av din ära dagen lång