Kära Credovänner,

Nu stundar Credos årsmöte och jag tror det kan bli ett speciellt årsmöte detta år. Samtidigt som de formella punkterna på dagordningen är väldigt viktiga, så ser jag nog mest fram emot att träffa dig och få vara med på allt som händer på sidan av. Jag tror det kommer bli en levande tillställning där Gud delar med sig av visioner.

Om du har frågor så kontakta mig på ingemar89@gmail.com

Väl mött
Ingemar Hjorth

Credos styrelse föreslår förändrade stadgar för riksorganisationen

Bakgrund: nuvarande stadgar bygger på medlemmars organisation i lokala grupper där man bör vara högst 26 år, detta för att Credo ska kunna söka statsbidrag. Följden av detta har visat sig vara att det lokala arbetet på skolor och universitet fått en osund inriktning på att organisera människor för att få pengar istället för att fostra lärjungar som följer Herren. En annan negativ konsekvens är att äldre Credoiter marginaliserats och frågar sig om dom överhuvudtaget är med i Credo längre, samtidigt som dom brinner för Credos vision och på olika sätt stödjer arbetet. Detta förhållande uppmärksammades vid höstens seniorläger på Fjällgården i Transtrand där man även diskuterade ifall en särskild seniorförening borde bildas för att råda bot på detta missförhållande.

Ett annat sätt att svetsa samman Credos olika generationer vore att omorganisera föreningen. I styrelsen har vi utarbetat ett förslag som vi härmed vill informera om. Utgångspunkten är nuvarande stadgar och dessa bör ändras så lite som möjligt. Den viktiga förändringen är att själva den organisatoriska uppbyggnaden med lokala föreningar som huvudaktörer ersätts av ett direkt medlemskap för alla som vill stödja Credos arbete. Gymnasister och studenter som blir medlemmar i Credo kan därefter kontinuerligt fortsätta sitt medlemskap upp genom åren och oavbrutet engagera sig för Credos sak på bästa sätt.

Om vårt förslag uppfattas positivt inom Credo kommer det att läggas fram för representantskapet i november, och vid bifall utlyses sedan ett extra representantskap så att stagdeändringen kan verkställas.

Förslaget på nya stadgar kan ni se här nedan och kommentarer tas emot av Anders Rönnblom.

För Credos styrelse

Anders Rönnblom, vice ordförande, tel 070-6332268, aronnblom@hotmail.com